Het L.C.T. Bigot-Fonds

Herinnering aan inspirerende Arnhemmers

Bijdragen

aan

de voortgezette beroepsvorming in V.O. en        (s)Bao

Wie waren
L.C.T. Bigot & 
John H. Wansink

Dr. John H. Wansink-prijs

Wat doet het   fonds ?