Het L.C.T. Bigot-Fonds

Over ons
teacher

Het bestuur,

 

Drs. F.T.E. Sikkes            voorzitter
J.H.Buenk                        secretaris
Drs. R.H.A.B. Bouman    penningmeester
W.                  lid
S.H. Bijl                            lid