Het L.C.T. Bigot-Fonds

Herinnering aan inspirerende Arnhemmers

Bijdragen aan de voortgezette beroepsvorming in V.O. en        (s)Bao

Wie was         L.C.T. Bigot

Dr. John H. Wansink-prijs

Wat doet het   fonds ?