Het L.C.T. Bigot-Fonds

Dr. John H. Wansink-Prijs
wansink

In 2015 hebben we u laten weten dat het L.C.T.Bigot-fonds financieel niet langer in staat is om subsidies uit te keren. Daarom heeft het bestuur besloten het resterend vermogen van het fonds toe te voegen aan de beschikbare gelden voor de Wansinkprijs.
Het bestuur heeft bovendien de beslissing genomen zich toe te leggen op de (jaarlijkse) toekenning van de Wansinkprijs.

De Wansinkprijs wordt zo mogelijk ieder jaar  uitgereikt aan een persoon, instelling of groep van personen die zich naar de mening van het bestuur van het Bigotfonds bijzonder heeft ingezet voor het onderwijs.

In dit kader vraagt het bestuur u mee te denken en personen/instellingen  die mogelijk in aanmerking komen voor te dragen aan het fonds.

Deze voordracht kunt u  jaarlijks voor 1 juli bij het bestuur kenbaar maken. Bij een geschikte kandidaat/instelling reikt het Bigotfonds de Wansinkprijs in november van het betreffende jaar uit.

Uw medewerking in deze wordt door het bestuur zeer gewaardeerd.

Dr. Joh.H. Wansink bij de instelling van de naar hem genoemde prijs.
(1981)

(foto: Arnhermse Courant)